Osa_Logo_S_0

מנחם - סדנה לסריגת ארנק

מנחם, היא דוגמת ארנק מקורית, שנסרגת בטכניקת שכבות במסרגה אחת
(Overlay crochet)
_____-______...
הסדנה כוללת הוראות כתובות לדוגמה הסרוגה, ו- 7 שיעורי הדרכה מצולמים של כ- 5.5 שעות, בהם מעבר על כל שלבי סריגת הדוגמה, ובנוסף תפירת ביטנה וסוגר לארנק.

שיעורי ההדרכה נערכו מתוך הקלטת פרוייקט הסריגה ביחד (CAL), שהועבר בלייב בפייסבוק, במתכונת של הסברים מפורטים לדוגמה תוך מענה לשאלות של הצופות (שרובן סרגו איתי תוך כדי השיעור), מעבר על קריאת ההוראות, והדגמת הסריגה והתפירה שלב אחרי שלב.

השיעורים המצולמים מלווים בקבצי PDF להדפסה עם הוראות כתובות לחלקים השונים של הדוגמה, או להדפסת הדוגמה כולה בקובץ אחד.

 
_____-______...

מה נלמד בשיעורים המצולמים?

שיעור 1   >>   
הקדמה וסריגה ביחד של סיבובים 1-6 בדוגמה

שיעור 2   >>   
סריגה ביחד של סיבובים 7-10 בדוגמה

שיעור 3   >>   
סריגה ביחד של סיבובים 11-14 בדוגמה

שיעור 4   >>   
סריגה ביחד של סיבובים 15-20 והדרכה לתהליך הבלוקינג (קיבוע)

שיעור 5   >>   
תפירת חלקי הארנק הסרוגים, ותפירת ביטנת בד פנימית

שיעור 6   >>   
תפירת ביטנת הבד אל הארנק הסרוג


שיעור 7  >>   
תפירת ביטנת הבד אל הארנק הסרוג

 
_____-______...

מה להביא?