Osa_Logo_S_0

תחתיות פרח בריוש
הוראות סריגה

הוראות לסריגת תחתיות לכלים חמים, בדוגמת פרח בריוש במסרגה אחת.
הזדמנות ללמוד טכניקה חדשה ומעניינת לסריגה.
_____-______...